یـــامـــا - قسمت ششم

آهیمسا یا عدم خشونت تنها دلالت بر عدم کشتن ندارد،بلکه به معنای گستردهِ خود، پرهیز از هرگونه آزار رساندن به موجودات می باشد.

فکر،اعمال و سخنان شما می توانند سبب هرگونه آزار و اذیتی شوند.

پس آهیمسا نیاز به ذهن، دهان و دست بی آزار دارد.

آهیمسا، جنبهِ منفی عدم خشونت نیست بلکه عشق کیهانی و مثبت است به عبارت دیگر ارتقای ذهن است که در نتیجهِ آن، عشق جایگزین نفرت می شود.

برخلاف آنچه مردم عادی تصور می کنند هیمسا نه تنها مربوط به آزار فیزیکی نمی شود بلکه اشکال مختلفی نیز دارد :

دیگران را با دیدهِ تحقیر نگاه کردن،مسخره کردن و خُرد کردن شخصیت افراد، تعصب بی جا، غیبت،تهمت،دروغ،کینه،تنفر،سوءاستفاده از دیگران،به کاربردن سخنان تند،اِعمال خشونت با دیگران،به کار بردن سخنان تند،اِعمال خشونت با دیگران،خدمتکاران و زیردستان،جریحه دار کردن احساسات دیگران به خاطر نوع بیان،تن صدا،سخنان ناملایم و یا حالت چهره، کوتاهی در کاستن درد و رنج دیگران و یا سر نزدن به افرادی که در ناراحتی و  غم به سر می برند،توهین یا بی ادبی عمدی به شخصی در حضور دیگران و تائید اعمال زشت و ناپسند دیگران که البته به نوعی خشونت غیرمستقیم می باشد.

اکنون با علم بر انواع هیمسا، آهیمسا را خالصانه تمرین کنید و الهی شوید.

 

/ 1 نظر / 23 بازدید