تعاریف مختلفی از یوگا

قسمت هفتم

یوگا، یک روش و تکنیک است که همهِ مردم در همهِ نقاط جهان با اندیشه ها، مذاهب و سلیقه های فردی و فرهنگی می توانند از آن استفاده کنند و شما با هر انگیزه و خواسته ای که به یوگا روی آورید مطمئناً رضایت تان تامین خواهد گشت.

هر کسی در هر سن و موقعیتی می تواند یوگا کند و برای انجام آن چیز زیادی احتیاج نیست، تنها قدری اشتیاق به تندرستی، شادابی و رهائی برای شروع کافی ست.

انجام یوگا به مکان خاصی نیاز ندارد.

در همان منزل خود، گوشه ای را انتخاب کنید و یک زیرانداز تمیز پهن نمائید و هر روز تمرین کنید.

ضمناً در تمرینات یوگا به وسایل خاصی هم احتیاج نیست.بنابراین بسیار ارزان و آسان می توان تمرین کرد حتی اگر آپارتمان نشین هستید، جای هیچگونه دغدغه خاطری  نیست، زیرا حرکات یوگا بدون جنب و جوش برگزار می شود. از این نظر همه اقشار جامعه چه زن و چه مرد، چه کودک و چه پیر می توانند یوگا کنند. از اینرو جا دارد به ویژگی های یوگا که آن را از سایر رشته های ورزشی متمایز می سازد، اشاره نمائیم.

یوگا، همزمان روی جسم و روان اثر می گذارد. به عبارتی یوگا هم ورزش بدنی ست و هم ورزش فکری _ روانی و در اغلب حرکات این ویژگی مشترکاً رعایت می شود ؛

توقف، تنفس، نظم حرکتی، تمرکز و توازن

پایان قسمت هفتم

تا پیامی دیگر ، بدرود

 

/ 0 نظر / 2 بازدید