مراقبه روز بیست و ششم

روی پای خود ایستادن و به خود متکی بودن

اتکا به خود و عدم وابستگی به دیگران را تمرین کنید. عدم وابستگی، امواج صلح و آرامش درونی را بر شما میتاباند. خرسندی و رهائی با سلامتی، کاملاً هماهنگ و همسو میباشد.

باری از دوش دیگران برداشتن

برای دیگران کاری انجام دهید چرا که آبی که یکجا ساکن بماند، لجن میبندد و آبی که آزادانه در حرکت باشد همواره شفاف و تازه خواهد ماند.

به یاد داشته باشید که وظیفه شما تنها خنداندن و ایجاد خوشیهای گذرا برای مردم نیست بلکه بهترین کار این است که بتوانید برای آنها، در عمل دوست صمیمی و واقعی باشید.

اگر مایلید دیگران به شما احترام بگذارند، شما نیز به دیگران احترام بگذارید.

مبتکر و خلاق باشید

باید خاطر نشان ساخت که موفقیت در هر زمینه ای، ابداعات و نوآوریهای خاص خود را میطلبد. بنابراین از طریق داشتن دیدگاه خلاق و هنرمندانه مسیر موفقیت خود را تعیین کنید.

خلاقیت و نوآوری همچون شاه کلیدی است که قفلهای کارهای به بن بست رسیده را باز میکند.

تا پیامی دیگر شما را به آگاهی مطلق می رسانم.

/ 0 نظر / 2 بازدید