یوگا

قسمت یازدهم

میراث فلسفی و دینی و فرهنگی هند از دو مبدا سرچشمه گرفته است :

نخست میراث ودائی و آریائی ست که به سنن معنوی هندو اروپائیان مرتبط است ودوم سهم و میراث بومی و ماقبل آریائی هند است.

این منبع اخیر مرتبط به تمدن " مهنجودارو" و "هاراپا" است که بر اثر کاوشهای باستان شناسی انگلیسی"سرجان مارشال" کشف گردید.

تمدن ماقبل آریائی هند به هیچ وجه ابتدائی و  وحشی نبوده است،بلکه قرائن موجود در دست، عکس چنین تصوری را به اثبات می رسانند.

باید تصور کرد که مهاجمین شمالی، یعنی اقوام هند و اروپائی که افراد نیرومند و دلیر و که چادرنشین های سلحشوری بودند، از محلی که هنوز  هویت آن به درستی تعیین نشده به نیم قاره هند سرازیر شدند و تمدن های درخشان دره سند را درهم کوبیدند و با خاک یکسان گرداندند.

تا قسمت دوازدهم بدرود

/ 1 نظر / 20 بازدید
ددددددد

سلام ممنون از پاسختون. برای هر آسانا چند ثانیه وقت میزارن؟ با تشکر