یـــوگـــا - نی یمه

ه ـ ایشواراپرانیدانا ـ isvara pranidhana- توجه محض به خداوند

ایشوارا به معنی خداوند

پرانیدانا به معنی تسلیم و رضا.دلسپاری و مجاهدت

رضا و تسلیم در مقابلِ خداوند. ایمان و اعتقاد به خداوند.

پرستش خداوند و سرسپردگی در برابر تمامی اعمالی که او تقدیر کرده است.

توجه محض به خداوند و رها کردن خودخواهی.

توجه محض به خداوند، آن است که کلیه کردار و اعمالِ خود را نثارِ آنکسی بگردانیم که آموزگار مطلق است.

"ویاسا" دربارهِ احوالِ آنانی که خویشتن را بدین صفات آراسته اند می گوید :

" کسی که در خود قرار می یابد و شبکهِ شُبَهات را درهم می شکند و شاهد انهدام پیدایش های بی پایان می شود و چنین آزادی همیشگی می یابد چه بر تختی آرمیده باشد و چه بر جایگاهی نشسته و چه در راهی گام بردارد، متمتع از حیات جاویدانی است.

پتنجلی به تجزیه و تحلیل این شبهات می پردازد و آفات آنان را طبقه بندی می کند و نتیجه می گیرد که افکار پلید را به توسط افکار نیک می توان درهم شکست و بدی را با نیکی و شر را با خیر درمان میتوان کرد.

پرهیز از شهوت و دزدی و غیر آن، فقط عملی منفی نیست بلکه با بازداشتن خود از این تمایلات سودی نیز حاصل می شود و آن سود نتیجهِ مثبتی دربردارد و آن تسلط بر نفس است.

" اگر اصلِ دزدی نکردن تحقق بپذیرد، جملهِ گوهرهای گرانبها در وجودِ ما حاصل می شود. "

" از پاکیزگی و طهارت بی علاقگی به جسم خویش و عدم تماس با دیگران حاصل می شود."

" از قناعت، سعادت ممتاز بدست می آید ."

" از ریاضت و انهدام ناپاکی ها، تکامل جسم و حواس حاصل می گردد. "

" از تعمق و مطالعهِ کتب مقدس ، وصال با خدای مطلوب و مرغوب تحقق می یابد ."

به واسطهِ انجام دادن هر یک از پرهیزگاریها یا واجبات، یوگی نیروی مرموز و معجزه آسائی بدست می آورد و بدین ترتیب نه فقط از اشیاءپرهیز می ورزد و بر آنان تسلط می یابد بلکه نیروی معجزه آسائی هم ضمیمه وجود خویش می گرداند که با آن پرهیزگاری یا ریاضت متناسب است.

ما زمانی تسلیم می شویم که وارد مرحلهِ یقین شویم.

وقتی به مرحلهِ یقین میرسیم که خودمان را شناخته باشیم بنابراین بعد از خودشناسی این مرحله است.

ریشهِ خداشناسی، خودشناسی است یعنی بدون خودشناسی کسی به مرحلهِ یقین نمیرسد.

و در کل یاما و نیاما روی هم در حقیقت رسیدن به یک شخصیت معنوی است و رفتار و اخلاق سالک را عرضه می کند و ذهن را آماده می کند برای مراقبه عمیق و خالصانه.

 

/ 2 نظر / 28 بازدید
سمانه

ممنون از مطلب زیباتون.عالیه.

حمید

سلام خانم رسولی من هنوز یوگا رو شروع نکردم، اما می خواستم از شما که چندین ساله مشغول این ورزش هستید، بپرسم آیا واقعا با انجام تمرینات یوگا، آدم به روشن بینی دست پیدا میکنه؟ یعنی جدای از فواید جسمی یوگا، آیا این ورزش باعث پیشرفت معنوی و روحی یوپاکار میشه؟ مخصوصا که اساتید یوگای هندی در کتابهاشون، ادعاهای بسیاری کرده اند که این ورزش روح و روان آدمی رو تعالی می بخشه و راهی ست برای رسیدن به حقایق برتر. آیا این مسائل برای خود شما هم اتفاق افتاده؟ با تشکر از وبلاگ بسیار خوب و مطالب عالی تون