هدف یوگا

پتنجلی در  تعریف یوگا در فصل اول رساله خویش،می گوید:" یوگا،حذف مراتب ذهنی، نفسانی و عقلانی است.

ابتدا باید دانست ذهن و نفس که ما آنرا در ترجمه این عبارت در مقابل کلمه "چیتا" گذاشته ایم چیست ؟ و این مراتب و تموجات کدام اند. پس مسئله ای که در بدو امر مطرح می گردد دانستن کیفیات و احوال ذهنی و نفسانی است.

واژه "چیتا" در یوگا فقط معنی ذهن را ادا نمی کند بلکه عقل، خودآگاهی و نفس و حواس را نیز دربردارد،به عبارت دیگر مشتمل است بر کلیه ادراکات و به همین جهت آنرا حس باطن نیز می توان گفت."ویاسا" مفسر سوتراهای پتنجلی می گوید:" چیتا به علت حالات سه گانه روشنائی و فعلیت و سکون به سه جوهر یا سه گونا آراسته است.

چیتا به مصداق شعله شمعی است که دائم در تغییر و تبدیل است زیرا تحت تاثیر فعالیت های تصاعدی و نزولی و انبساطی سه جوهر یا سه گونا است.

جوهر ذهن که خاصیتش روشنائی است چون با دو جوهر تحرک و  تاریکی بیامیزد به قصد حکمرانی بر اشیا برمی آید و بدانان علاقه می ورزد. حال اگر جوهر تاریکی چیره شود، ذهن به عدم فضیلت و عدم معرفت و عدم بی تعلقی می گراید و اگر جوهر تحرک بر آن غلبه بیابد، به صفات فضیلت و معرفت و بی علاقگی روی می آورد و اگر از پلیدی جوهر تحرک نیز آزاد گردد در ذات خود قرار می یابد و در این مقام، ذهن به معرفت تفکیکی بین روح و ماده ممتاز می شود و آنرا مقام ابر و میغ فضیلت می گویند و اهل مراقبه و مکاشفه این حالت را پرداخت آخرین بدهی یا به عبارت دیگر معرفت و اشراق می گویند.

/ 1 نظر / 25 بازدید
hamid

سلام سایت ها و وبلاگ های زیادی هستن که یه چت روم برای وبلاگشون انتخاب می کنند شما هم این رو انتخاب کنید تا کاربرانتان بتوانند بعد از وارد شدن به وبتان با دیگران چت داشته باشند