یـوگـا - قسمت بیست و دوم

برنامه ریزی زمانی :

قسمت چهـارم

راه دیگر برای اینکه با زمان بندی فشرده کنار بیائید، این است که هر وقت به تمام کارهای ضروری خود فکر می کنید، به اضطراب یا کاستی های ایجاد شده در خود نیز توجه کنید.

سعی کنید عمداً به احساسات خود برچسب اضطراب و کمبود نزنید و بدانید آنها برخاسته از ذهنیت بوده و ربطی به شخصیت شما ندارند،همانطور که توفان بر اساس وضعیت آب و هوا شکل می گیرد، زمینی که توفان بر آن می وزد مالک توفان نیست و توفان هم چیزی جدا از آن زمین است. توفان تنها توفان است و به دلیل ویژگی های خاص خود می تواند خسارت و ویرانی پدید آورد.

موقعیت های توفانی در زندگی شما نیز همین طورند.

هنگامی که افکار آلوده با اضطراب و کاستی روبرو می شوند، این تفسیر و تلقی غلط، شما را به این باور می کشاند که باید قادر به کنترل آن باشید و متقابلاً این احساس، سبب واکنش جسمانی و تشویق فکر می شود که آن نیز به نوبهِ خود به خشونت نسبت به خویش منجر می گردد.

/ 2 نظر / 18 بازدید
عينک ريبن

لطفا از سايت بهترين و مدل هاي عينک رين ديدن فرماييد

عينک ريبن

لطفا از سايت بهترين و مدل هاي عينک رين ديدن فرماييد