مختصری در خصوص زندگینامه سوامی ویشنودواناندا ـ قسمت دوم

سوامی جی در سال ١٩۴٧ در ٢٠ سالگی وارد اشرام شیواناندا در ریشیکش شد. او در سانیاها شرکت کرد و راهب شد و به عنوان اولین استاد هاتایوگا در آکادمی یوگاودانتافارست شیواناندا برگزیده شد. وقتی از وی سوال میکردند که چطور در این تمرینهای کهن مهارت پیدا میکند، سوامی جی پاسخ میداد : " استاد من بر من تاثیر گذارد و چشم شهود مرا گشود، تمامی این دانش ها از زندگیهای گذشته به من بازگشته است." او مدت ١٠ سال تحت نظارت و راهنمائی مستقیم استاد خود زندگی و کار کرد. در سال ١٩۵٧ سوامی شیواناندا سوامی جی را با این سخن که "مردم منتظرند" به غرب فرستاد تا آموزشهای دیرینه یوگا را به مردم منتقل کند.

سوامی ویشنودواناندا به نقاط مختلف شمال آمریکا سفر کرد. در حین سفر، یوگا آموزش میداد و نحوه زندگی غربی را به دقت بررسی می کرد. وی اولین مرکز شیواناندا یوگاودانتا را در والمورین ایالت کبک کانادا ایجاد کرد.

اولین کمپ یوگا در سال ١٩۶١ در خانه ییلاقی برخی شاگردان برگزار شد.

برای سوامی جی خیلی جالب بود که میدید غربیها با وجود آنهمه وسایل آسایش مادی تمایل دارند این وسایل را کناری بگذارند و روی زمین بخوابند و با آب سرد دوش بگیرند.

در فوریه ١٩۶٢ سوامی جی به محل کنونی کمپ یوگا در والمورین کبک کانادا نقل مکان کرد. اگرچه این منطقه دارای جنگل انبوه بود،‌اما سوامی جی از روی غریزه خود میدانست که این منطقه همان منطقه مورد نظر آنهاست.


/ 0 نظر / 14 بازدید