روشهای مختلف یوگا _ بکتی یوگا _ قسمت دوم

بکتی یوگا، روشی برای رسیدن به احدیت و آرامش مطلق و تمرکز ذهنی و کنترل احساسات از طریق عبادت است.

یعنی فرد از طریق عبادت خداوندی و متمرکز کردن همه ی فکر خود به لطف خداوندی و عبادت او به آرامش مطلق و احدیت می رسد.

فرد، قدم در جهت فرامین الهی می گذارد.

بکتی یوگا، با تقویت خضوع فرد،قدرت تسلیم خود و این احساس که ما همگی وسیله ای در دست خداوند هستیم، شاگرد را از احساسات و مرکزیت نفس رها می کند.

 

/ 0 نظر / 19 بازدید