مراقبه روز اول ماه

انتخاب و حفظ یک رژیم غذائی متعادل

غذاهای طبیعی و سرشار از انرژی حیاتی را میل کنید. ترکیبات مواد غذائی را که تناول میکنید، بررسی کنید و هرگز پرخوری نکنید. حتی به عنوان یک تمرین، قبل از سیر شدن کامل، میز نهار را ترک کنید و به خود تلقین کنید که غذا بیش از اندازه خوردهاید.

کمک کردن به دیگران

زمانیکه به دیگران کمک میکنید شادمانی شما افزون میشود، اما هرقدر از میزان کمک و مساعدت به دیگران بکاهید مقدار شادمانی شما کمتر میشود و رو به خشکی میگذارد. برای حفظ یک گیاه باید آن را روزانه آبیاری کرد. شادمانی نیز مانند گیاه است، برای حفظ آن باید با افکار و اعمال نیکو آن را آبیاری نمود.

بکوشید با خودتان صادق باشید. در رابطه با آنچه مردم درباره شما می گویند، کمتر حساسیت نشان دهید. سعی کنید تعبیر و تفسیر سایرین را در مورد خودتان جدی نگیرید. به عبارت بهتر، به جای وابستگی به عقاید و افکار دیگران، شخصیت واقعی خود را بشناسید و آن را رشد و تعالی بخشید.

کوشش کنید به دیگران آزادی دهید تا بتوانند عقاید خود را ابراز کنند.

از سوی دیگر تلاش کنید به سایرین متکی نباشید و در عوض، همیشه از خودتان انتظار داشته باشید که در انجام کارها پیش قدم باشید.

در مورد انتظارات و مطالباتی که از مردم دارید همواره جانب احتیاط را رعایت کنید تا مبادا بیدلیل، انتظارات نابجا ذهنتان را اشغال نماید.

رضایت درونی

اگر در حساب بانکیتان صدها میلیون تومان پول داشته باشید، ولی انسان با ظرفیت و پرمحتوائی نباشید، هیچگاه در زندگی احساس خرسندی و رضایت نخواهید کرد.


/ 1 نظر / 2 بازدید
رامین

جالب بود مرسی. موفق باشید[گل]