گــاه در رگِ یک حرف ، خیمـه باید کـرد.

امروز و فقط برای امروز رضایت از زندگی خواهم داشت. 

رضایت و خرسندی از زندگی و نعماتِ آن را تمرین خواهم کرد. رضایتمندی مانند زمین حاصلخیزی است که تمام فضائل اخلاقی در آن می روید و رشد می کند. رضایتمندی از موهبت های الهی است و همانگونه که قطرات باران از روی برگ درختان سُر می خورند و به آن نمی چسبند رضایتمندی نیز مانند برگ صافی است که قطرات بیماری و درد و رنج هرگز به آن نمی چسبد.

/ 0 نظر / 2 بازدید