پـــرانـــایـــامـــا

9 ـ تنفس تناوبی ـ نادی شودانا پرانایاما nadi sodhana pranayama

 نادی ها ، کانالهایی هستند که انرژی از آنها عبور می کند و شودان به معنای پاک کردن و شستن است که در این تنفس منظور شستشوی سیستم عصبی و نیز دستگاه عصبی است.

انجام تکنیک نادی شودانا :

ـ در یکی از وضعیت های مراقبه نشسته

ـ دست راست ویشنومودرا یا ناساگرا مودرا و دست چپ چین یا گیانامودرا روی زانو است.

ـ به آرامی بازدم عمیقی از هر دو حفره بینی انجام دهید.

ـ با دست راست، حفره راست بینی را بسته و با بازدم از حفره چپ بینی نادی شودانا را شروع می کنیم.

ـ 5 دم و بازدم از بینی چپ انجام میدهیم.

ـ هر دم و بازدم با 4 شماره

ـ بعد از 5 دور دم و بازدم از حفره چپ بینی، بینی چپ را با انگشت انگشتری و انگشت کوچک دست چپ بسته .

ـ 5 دور دم و بازدم از حفره راست بینی انجام دهید.

ـ بعد از پایانِ 5 دور از حفره راست بینی ، دست را روی زانو گذاشته.

ـ بعد از 5 دور دم و بازدم از حفره راست بینی، از هر دو حفره بینی 5 دور دم و بازدم انجام میدهیم.

ـ این سه دور، یک راند را تشکیل میدهند. یعنی یک دور 5 تنفسی از حفره چپ بینی، یک دور 5 تنفسی از حفره راست بینی، یک دور 5 تنفسی از هر دو حفره بینی

ـ برای شروع تمرین، از 4 شماره استفاده کنید و کم کم با مهارت در تمرین ، تنفس ها را به 7 شماره برسانید.

فواید :

ـ ریه ها را پاک کرده و کل سیستم تنفسی را تقویت می کند

ـ سیستم کل بدن را هماهنگ می کند

ـ پاک کردن نادی های بدن

ـ تنظیم انرژی فعال کننده ( گرم ـ خورشید ) و آرام کننده ( سرد ـ ماه ) در بدن

 

انجام تمرین به طور خلاصه :

5 دم و بازدم از حفره چپ

5 دم و بازدم از حفره راست بینی

5 دم و بازدم از هر دو حفره بینی

 

/ 0 نظر / 37 بازدید