آسانا

یک تمرین خوب و شایسته به نام آسانا

متدهای بسیار زیادی فیزیکی برای تقویت عضلات وجود دارد.

یوگا بدن را یک ماشین میداند برای راندن روح. به همین علت معتقد است که تقویت عضلات فقط برای ساختن بدن نباید باشد بلکه روی قدرتهای مغزی هم کار کند و ظرفیت روحی را زیاد کند.

تفاوت اساسی بین تمرینات یوگا و بدنسازی این است که بدنسازی تمرینات بسیار شدیدی برای ساختن عضلات میدهد و یوگا با تمرینات سخت و شدید مخالف است چون این تمرینات اسیدلاکتیک بسیار زیادی در عضلات تولید می کند و این اسید بدن را فرسوده می کند و ورزشکار یک سنی برای ورزش دارد به دلیلِ همینِ اسیدلاکتیک شخص نمی تواند اکسیژن بگیرد و بدن فرسوده می شود.

عضلهِ قوی داشتن نشانه بدن سالم نیست.این فقط ظاهر قضیه است.بدن سالم یعنی اینکه تمام ارگان ها با کنترل مغز سالم کار کنند.

تمرینات یوگا سکون در حرکت است.در آغاز تمرینات ، ما خیلی توجه به انعطاف پذیری بدن می کنیم.بدن تا وقتی که انعطاف پذیر باشد،جوان است.

بیشتر وضعیت ها اول به سلامت ستون فقرات توجه میکند. تمام توجه در آساناها روی ستون مهره ها است. روی قدرت آن و انعطاف پذیری آن و سلامت آن. چون ستون فقرات خانه و محافظ سیستم عصبی است.

در حقیقت تلگراف خانه بدن شما ستون مهره هاست. وقتی شما سلامت ستون مهره ها را دارید، تمام عصب های شما محافظت می شوند و باعث کنترل و بالانس اکسیژن در تمام بدن می شود. تولید اکسیژن متعادل می شود.

در حقیقت آساناها همانقدر که روی بدن فیزیکی شما کار می کنند روی غدد دستگاه داخلی بدن شما هم کار می کنند.

تمام ارگان های داخلی با حرکات آساناها برای عمل بهتر و کامل تر تحریک و تقویت می شوند. تمام غدد ایندوکربن تحریک می شوند و نوسازی می شوند و دوباره جوان می شوند.

هیجانات و احساسات شما کاملاً با تمرکز روی ذهن کنترل می شوند. آرام آرام یاد می گیرید که کنترل روی تنفس و حرکت داشته باشید و در نهایت در زندگی روزمره هم همینکار را می کنید.

در حقیقت هنگام آسانا شما توأماً یک ریلکس عمیق و مدی تیشن و تمرکز دارید.

انجام پی در پی و آگاهانه آساناها نه تنها فواید فیزیکی دارد بلکه تمرینی است در مدی تیشن و مراقبه.

مغز در هر لحظه تحریک می شود.یوگی کاملاً می تواند مغزش را کنترل کند و حواس با هر چیزی پرت نمی شود.مغز سریعاً دنبال هر چیزی می رود باید بتوانید سریع برگردید و سررشته را از دست ندهید.

در حقیقت با تمرینات یوگا شما کارتان مثل ورزش های سبک بدون وسیله نیست. شما دارید از عضلات بدن استفاده می کنید ولی نه بدون ابزار.شما ابزار دارید ولی ابزار شما بدنِ خودِ شماست. تنتفس، عضلات و مغز شما ابزار شما هستند.

در ریلکسیشن مغز شما از تمام حس ها جدا می شود. در حقیقت آساناها یک شاخته از هاتایوگا هستند و تمرینی برای رسیدن به راجایوگا هستند.

بدرود تا فرصتی دیگر


/ 1 نظر / 10 بازدید
منیره

متن جالبی بود استفاده بردیم[گل]