یــــامــــا - قسمت سوم

یاما ، نوعی خودکاوی برای درک اعمال نادرست و آزاد ساختن انرژی بلوکه شده در قالبهای غلط فکری است که خود باعث سیالیت انرژی و آزادی فکر خواهد شد.

عزم به سلوک یوگیانه به مثابه تصمیم به آغاز سفری طولانی و بی پایان به سوی نور و روشنائی است.

در هر سفری به ویژه وقتی بدانیم این سفر پایانی ندارد،لازم است که در آغاز، اَدایِ دِین کرده و هر آنچه از دیگران در نزد ماست به آنها بازگردانیم.

" یاما "، به معنای همان اَدایِ دِین و پرهیز از حفظِ مالِ دیگران است.

روح یاما به ما می گوید در سر آغازِ این سفر بی بازگشت، باید تمام انرژی ای را که به جهت جهل،بر سر روابط نادرست اجتماعی گذاشته ایم، آزاد شود.

منظور از روابط اجتماعی، روابطِ ذهنی ما با دنیای پیرامون و مردم است.

وقتی ما در گذر بودن این دنیا را درنیابیم به محصولاتِ این دنیا وابسته شده و برای حفظ آنها به اقسام حیله ها و ترفندهای ذهنی و حتی خشونت،آلوده می شویم.

چون دریابیم این دنیا درگذر است و شادی و آرامش ما با آسیب به دیگران حاصل نمی شود چرا که ما عمیقاً در پیوند با هم هستیم،این قالب های نادرست را رها می کنیم.

به عنوان مثال، تصور کنید شما کسی را دوست دارید.به خاطر ترس از اینکه او را از دست دهید به دروغ خود را پیشِ او بهتر از آنچه هستید نشان می دهید.به زودی به او وابسته شده و راحتی خود را در نزد او می بینید و فراموش می کنید در این دنیا همه چیز درگذر است.در این صورت،شما در قالبهای کوچکی،خود را محدود ساخته و می اندیشید و به این ترتیب انرژی فراوانی از شما در نزد آن شخص است،او به راحتی می تواند شما را بهم بریزد.

در یوگا گفته شده باید ادای دِین کرده یعنی انرژی خود را از میان پدیده ها و مظاهر دنیای فانی جمع کنید.زیرا برای وصول به منزل بعدی انرژی و قوایمان را سخت لازم داریم.

/ 0 نظر / 17 بازدید