روشهای مختلف یوگا _ بکتی یوگا _ قسمت اول

بکتی یوگا bhakti yoga :

بکتی یوگا راه و طریقه ای ست که از سیستم دعا و مراسم مذهبی به عشق خالص میرسد.

این زمان را کالی یوگا ( دوران وحشت،اضطراب،خطر ) می گویند.

به نظر می رسد کالی یوگا، مطمئن ترین،سالم ترین و راحت ترین روش یوگا برای تمرین کردن است.

در حقیقت یک باکتی نمی خواهد احساسات را از خودش دور کند ولی سعی میکند هرگونه نقل و انتقال و تغییرات ذهنی که به وسیله احساسات بوجود می آید کاملاً تصفیه کرده و کنترل کند آنهم بوسیله دعا.

بکتی یوگا شامل دعاها، ستایشها، ذکرها،شنیدن داستانهائی که مربوط به خدا و پیامبران و مردان خداست،مراسم مذهبی و بجاآوردن آن،در حقیقت پایه های تکنیک بکتی یوگا هستند.

قاعدتاً بکتی یوگا از ارادت به یکی از افراد نزدیک مثل مادر،پدر،دوست،فرزند و معلم شروع می شود،رشد پیدا می کند.از عشق ظاهری به عشق باطنی رسیدن.

بکتی یوگا در حقیقت احساسات کاذب و خودپسندی را از شخص دور می کند.

با تقویت و رشد تواضع و فروتنی با تسلیم کردن و رها کردن خود به عنوان وسیله ای در دستان خداوند.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید