امروز و فقط برای امروز

               قانون توانائی مطلق

                 را در زندگی اجرا خواهم کرد.

عهد می بندم که با دنبال کردن گامهای زیر قانون توانائی مطلق را به عمل درآورم :

(۱) با رعایت سکوت روزانه و بودن محض با حیطه توانائی مطلق در تماس خواهم بود . همچنین دست کم روزی دو بار به تنهائی ، تقریباً به مدت نیم ساعت صبح و نیم ساعت غروب به مراقبهِ سکوت خواهم نشست.

(۲) هر روز مدتی را در ارتباط با طبیعت و نظاره خاموش هوشمندی درون هر موجود زنده خواهم گذراند. خاموش به تماشای غروب آفتاب یا گوش دادن به صدای طبیعت یا جویبار یا به بوئیدن عطر گُلی خواهم نشست - در سکوتم و با ارتباط با طبیعت از طپش حیات - حیطه توانائی مطلق و خلاقیت نامحدود - محظوظ خواهم شد.

(۳) عدم داوری را تمرین خواهم کرد. روزم را با این جمله آغاز خواهم کرد که :

امروز درباره هیچ یک از آن چیزها که پیش می آید داوری نخواهم کرد و در سراسر روز به خاطرِ خود، خواهم آورد که داوری نکنم.

/ 0 نظر / 2 بازدید