وظایف و مسئولیت های شاگرد

در حقیقت،ذهن انسان فریبکار است.مایا است و همیشه سعی میکند از اینکه ما حتی برای لحظاتی آزادی واقعی و واقعیت را آنطور که هست جلوگیری کند. هرگز به ژرف معنای حقیقت نمیرود برای همین شما باید همیشه گوش به زنگ باشید و آگاهانه قدم به قدم را شناسائی کنید.بخصوص وقتی شما سالک می شوید مغز با عقاید و وظایف و احترامات جدید روبرو می شود. کاملا آگاه باشید.

شما در تمام اوقات وظایف و مسئولیت های مختلفی خواهید داشت ولی در  حقیقت مهمترین وظیفه باید این باشد که شما را در زندگی روحانیتان  هدایت می کند. هرگز نباید وظایف سلوکتان را به فردا موکول کنید چه برای یک لحظه وظایف زندگی روحانیتان را نمی توانید عقب بیندازید.این ذهنیت را از اول محکم کنید در ذهنتان متزلزل نباشید از همین لحظه مرتب و منظم تمرینات مکتبی خود را شروع کنید.اگر وارد زندگی روحانی می شوید بدون ترس پیشرفت کنید.تصمیم و قصد شما پر از قدرت و انرژی باشد و محکم بگوئید من موفق خواهم شد و به هدف خواهم رسید و مطمئن باشید که همیشه به هدفتان می رسید.اگر تصمیم برای انجام این کار گرفتید از روی قانون شروع کنید.ممکن است واقعا از موانع راه عاجز شوید و به ستوه بیائید. در حقیقت شما جشن فارغ التحصیلی از دنیا می گیرید و شروع تمام  مشکلات و مسائل خواهد بود.نترسید.برای تمام این مشکلات و موانع دلایلی وجود دارد.در حقیقت تعلیمات روحانی مطالبی را برای شما روشن می کند و محدودیت هایی برای شما می آورد که مطمئن باشید برای شما بازخواهد شد.

قبلا شما حس هائی را داشتید که هرگز برای آنها جنگ نمی کردید ولی باید حالا یاد بگیرید که با بعضی افکارتان مبارزه کنید هم باطنی و هم ظاهری. اول زبان را کنترل می کنید بعد درون را هم درست می کنید.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید