روشهای مختلف یوگا. قسمت سوم

روشی برای رسیدن به احدیت و تمرکز شدید ذهنی و کنترل احساسات و کسب آرامش مطلق از طریق کار و خدمت برای مردم در جهت و به نیت رضایت خداوند است.

هر کاری که دارید آن را به نیت رضایت الهی و با هدف نیل به خدا انجام دهید تا خدمتی برای مردم و جامعه باشد و نتیجه آن را خداوند به شما بدهد.

پرداختن به این شاخه از یوگا مستلزم این است که فرد همه کارها را در راه خدا انجام دهد. خود را وقف خدا کند بدون اینکه در مورد پاداش های شخصی فکر کند. یوگی پیرو این شاخه سعی میکند خدا را در وجود همه موجودات زنده ببیند. با صرفنظر کردن از ثمره اعمال. این اعمال غیرخودخواهانه می شود.

وقتی به نیازها و علایق شخصی خود فکر نمیکنیم و در عوض سعی می کنیم تا به همه کسانی که در اطرافمان هستند، به انسانها، حیوانات، سیاره زمین و تمامی جهان کمک کنیم، آن هنگام قلبمان گسترده می شود، تکبر و منیت مان نابود می شود و به " یکی بودن" می رسیم.

کارمایوگا را میتوان در هر زمان و تحت هر شرایطی و در هر مکانی که تمایل به انجام خدمات بی شائبه وجود دارد انجام داد.

در جهان لطف خداوند شود یار کسی          ز عنایت بگشاید گره از کار کسی.

" سعدی "

/ 0 نظر / 18 بازدید