یوگا و فنون ریاضت اقوام دیگر

 "سامادی" یوگا که مقام اتصال به مبدا و استغراق در ذات ابدیت است، بی شباهت به مقام نیستی و فنای صوفیان یا مقام اتحاد ذاکر و ذکر و مذکور که از لحاظی نیز عشق است، نیست. 

در ذکر اسلامی نیز مانند مکتب "یوگا" تنفس، نقش به سزائی دارد به نحوی که بر اثر تمرین مداوم، آهنگ دم و بازدم پی در پی با صوت مکرر نام اعظم همراه می گردد.

در اسلام، دل که مرکز وجود است نقش مهمی دارد، در هند نیز چنانکه بعد دیده خواهد شد، قلب را مرکز وجود می دانند و آن را به صورت نیلوفری که هشت گلبرگ دارد تصور می کنند و یوگیان، اغلب توجه ذهنی و دماغی خود را بدان معطوف می سازند ولی بین ذکر مکتب "یوگا" و ذکر تصوف، اختلافات بسیاری نیز هست که ناشی از افق دید مختلف سنن دینی ای است که تصوف و "یوگا" در آن پرورش یافته اند.

در تصوف بین معرفت و عشق حد فاصلی نیست و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

مکتب "یوگا" یا لااقل "یوگای" کلاسیک پتنجلی مبتنی بر ریاضت و ورزش صرف ذهنی و عقلانی است و محبت و عواطف و عشق در آن چندان نقشی ایفا نمی کنند. البته در اقسام دیگر "یوگا" که معروف به "یوگای" محبت یا "بکتی یوگا" است،عواطف و محبت نقش عمده ای دارند.

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
reza

بسیار عالی و زیبا بود .همیشه موفق باشی

anticult

رسانه های حکومتی و طالبان مذهبی ایران برای انحراف افکار عمومی و اهداف سرکوبگرانه خود به استاد ایلیا رام الله و جمعیت فرهنگی ال یاسین، سرکرده فرقه و فرقه رام الله می گویند. www.Ramallah-sintellectual-movement.blogspot.com