یـــامـــا - قسمت پنجم

اولین قدم برای احیاء و الوهیت بخشیدن به انسان، از بین بردن خویِ وحشیِ اوست.

ویژگی غالب در حیوان صفتان، بی رحمی ست.

به همین دلیل است که خردمندان و فرزانگان آهیمسا ( عدم خشونت ) را توصیه می کنند که موثرترین روش برای مقابله با اعمال بی رحمانه و ظالمانه بشر و ریشه کن کردن آنها می باشد.

تمرین آهیمسا،باعث توسعهِ عشق می شود.

آهیمسا،نام دیگرِ عشق یا به عبارتی حقیقت است.

آهیمسا، عشق جهانی ست.

عشق خالص و الهی ست.

جائی که عشق وجود دارد،آهیمسا هم هست و جائی که آهیمسا هست،عشق و فداکاری نیز یافت می شود.

پیغامِ تمامی پیامبران و قدیسان در زمان ها و سرزمین های مختلف پیام عشق،آهیمسا و نوع دوستی بوده است.

آهیمسا، برجسته ترین و بهترین خصلتی ست که در زندگی روزمره و فعالیت های یک روح متعالی عنوان می شود.

آهیمسا،طریقی ست برای رسیدن به رستگاری و تنها راهی ست که با قدم گذاشتن در آن میتوانید به لذتِ سعادت،عشق،صلحی عمیق و متداوم برسید.

تنها راه رسیدن به صلح و آرامش،آزار نرساندن به موجودات زنده می باشد.

/ 1 نظر / 19 بازدید