آسانا

" ها " به معنی خورشید ( سنبل گرما و نیروی مثب ) و

" تا " به معنای ماه ( سنبل سرما و نیروی منفی ) است و

" هاتا یوگا " به معنای وحدت یافتن  این دو نیروی متضاد درون انسان است.

" هاتا یوگا " شامل پنج قسمت مهم است :

آسانا ( تمرینات بدنی )

پرانایاما ( تمرینات تنفسی )

مودراها ( وضعیت های انرژی ـ ذهنی )

بانداها ( فقل ها )

شات کارما ( تمرینات نظافتی )

/ 0 نظر / 32 بازدید