روشهای مختلف یوگا _ قسمت ششم

باز هم کمی بیشتر درباره کارما یوگا بدانیم !

کارما یوگا چیست ؟؟؟

کارمایوگا،وقف همه ی اعمال و نتیجه ی آنها به خداست.

کارما یوگا،نمائی از زندگی ی سازگار با فرامین الهی است که با دور کردن وابستگی ها و موازنه ی میان شادی ها و غم ها به وجود می آید.

کارمایوگا، ایثار در راه انسانیت است.

کارمایوگا، اعمالی ست که قلب را پاک می سازد و ما را برای دریافت انرژی الهی و پیشرفت در راه معنویت آماده می کند.

نکته ی مهم این است که باید این ایثار در راه انسانیت بدون هیچ نوع انتظاری انجام شود و چیزی که موجب می شود تا این نوع زندگی انتخاب شود نوع اعمال نیست بلکه نیت ی عمل است و وقتی انجام شد گوئی آدمی وسیله ای بوده است در دست خداوند که با مشارکت عالم هستی موجب سعادت انسان ها شده است. چنین کارمائی نه تنها انسان را به جبران خطا یا تحمل مکافات آن وادار نمی کند بلکه از آن پس موجب سعادت او می شود و این کارماست که کارمایوگا نامیده می شود.

چون این اعمال بدون انگیزه ی شخصی انجام شده و نتایج آن به خدا واگذار شده است موجب رهائی انسان از قید کارما اعمال شده و او را به آرامش مطلق می رساند.

با تمرین قانون کارمایوگا، سالک راه، برای خودشناسی آمادگی پیدا می کند.البته این آمادگی برای خودشناسی مراحلی دارد و نمی توان یکباره پلکان ترقی را طی نمود. به خصوص در این باره مشکلی وجود دارد و آن این است که ناپاکی های موجود در ذهن، حسادت، شهوت، خودخواهی و غرور و نظایر این احساسات ناپسند موجب کندی سیر در این راه می شود و ممکن است انسان به جای طی طریق تنها به استفاده از مهارت های کلامی و انجام بحث های بی نتیجه و بدون عمل روی بیاورد.اما هرگاه خواست و توانست تا بر این قبیل احساسات غلبه پیدا کند،به دنبال آن پیشرفتی بی وقفه در کارش حاصل شده و تدریجاً احساس می کند که به منبع لایزال هستی نزدیک می شود.

با این نزدیک تر شدن که گوئی اعمالی که انجام میدهد را آن نیروی ابدی از طریق او انجام داده و خودش در این جا هیچ نقشی ندارد، آنگاه بار عظیم هستی از شانه ی او برداشته خواهد شد و به آسایش کامل خواهد رسید.

/ 0 نظر / 16 بازدید