یـــامـــا - قسمت هفتم

آهیمسا، ممیزه ای برای قوی صفتان :

هنگامیکه در حال تمرین آهیمسا هستید باید توهین، توبیخ و انتقاد دیگران را تحمل کنید.

اصلاً به فکر انتقام یا ناراحت کردن دیگران نباشید.

حقیقت اصلی تنها از طریق آهیمسا بدست می آید.

آهیمسا، بدون شهامت غیرممکن است.

آهیمسا، سپر قادران است نه ضعیفان.

آهیمسا، حالت متعالی بخشش است.


/ 0 نظر / 18 بازدید