میزان کشش و انحنا و انقباض بدن چقدر باید باشد ؟

۶٣ ـ میزان کشش و انحنا و انقباض بدن چقدر باید باشد ؟

نگاهی عمیق تر به آساناهای یوگا این چنین است :

ما چیزهائی را که از طریق یاما و نیاما در خود اندوخته ایم، از طریق شاوآسانا و پرانایاما، از طریق فکر و ذهن به ماهیچه ها و اعصاب تزریق می کنیم.                                                    "شیواناندا"

اگر هدف شما از انجام دادن تمرین ها حفظ سلامتی عمومی و ایجاد ارتباط بین بدن و ذهن باشد، برای این عوامل نمی توان حد و حدود استانداردی تعیین کرد و با شرایط هر کس مانند سن و سال و آناتومی بدن متغیر است. ولی اگر هدف شما رسیدن به ابعاد نمایشی مانند انعطاف فوق العاده و یا انجام دادن حرکات مشکل و پیچیده به هر صورت ولو به بهای وارد آمدن خسارت به بدن است، می توانید بدون توجه به ظرفیت های حیاتی خود، فقط نرم کردن بدن را هدف خود سازید. اگر حالتی را که انجام میدهید، کششی است، میزان آن باید در حدی باشد که احساس کشش در عضله و عضو مربوطه بوجود آید ولی منجر به درد زیاد نشود.

پس میتوان گفت : میزان انحناء باید در مرز بین کشش (در علم ورزش و تربیت بدنی قانونی وجود دارد به نام اضافه بار و آن بدین شرح اعاثر تقویت آنها، فعالیت عضلانی آسانتر و با صرف انرژی کمتری انجام می شود که در آن صورت باید میزان انقباض و یا کار عضله را متناسب با توانائی شخص در طی جلسات متوالی بالا برد تا در رشد و تقویت عضلات وقفه ای ایجاد نشود. در غیر اینصورت، یعنی بدون برداشتن اضافه بار پیشرفتی صورت نخواهد گرفت. در حین انجام دادن حرکات یوگا نیز تا هنگامی که شخص توصیه های مناسب مانند رعایت حد کشش ها و انقباضات و ... را بکار ببرد، اصل اضافه بار را نیز رعایت کرده است. زیرا اگر همیشه سعی کند در عضله احساس کشش و شروع درد وجود داشته باشد، پس از مدتی با همان میزان انحناء، کشش و درد ناپدید می شود زیرا عضله انعطاف لازم را پیدا کرده و شخص جهت ایجاد کشش و ... مجبور است میزان انحناء و انقباض را افزایش دهد و تا زمانی که توصیه فوق را ملحوظ دارد، پیشرفت خواهد داشت ) و شروع درد باشد و اگر حالتی را که انجام می دهید قدرتی است، میزان آن باید در حدی باشد که : تنفس ها مرتب انجام شود و حبس هوای غیرارادی صورت نگیرد. در حرکات معکوس نیز یعنی حرکاتی که در آنها سر پائین تر از قلب قرار دارد، نباید فشار در گوش و چشم ایجاد شود. به طور کلی اگر یکی از حالات نامبرده هنگام انجام دادن تمرینات به وجود آید، مطمئن باشید که بدنتان میخواهد شما را از خطری که برایتان وجود دارند آگاه کند. با بی اعتنائی به این هشدارهای به موقع، بدن ارتباط خود را با ذهن و آگاهی شما قطع می کند. به طور غریزی و ذاتی جسم و ذهن با یکدیگر ارتباط نزدیک و دائمی دارند ولی بر اثر زیاده طلبی ها و خواسته های بیش از توانائی و بی اعتنائی به این پیامهای درونی، این ارتباط ظریف و خردمندانه گسسته شده و شخص هیچگاه به مطلوب خود نمی رسد. پس با جایگزین کردن : کوشش پیوسته و صبر و اعتدال، بر تندروی های مقطعی و حساب نشده، بر پیشرفت و توسعه جسم و اندیشه خود ناظر باشید.

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
محمد Mohammad

اي دوست اي پريشان امروز و آرامش فردا اي همراه همه غم هاي امروز دل اي جنگجوي دل شکسته باورم کن تا به تو بگويم بزرگترين غم امروزت حکايت آرامش فردايت خواهد بود -------------- بعد از سلام و احوالپرسی در این روز 3شنبه 7 اردیبهشت ماه 1389 در این سال همت مضاعف و کار مضاعف دعوت میکنم نیم نگاهی به خط خطی های من که به روز شده انداخته و با نوشته های خوبت نظری مرقوم فرمائید تا شما هم در این همت و کار مضاعف شریک باشی[چشمک] ---------- وقت کردی و دوست داشتی خاطراتی از واقعیت های دفاع مقدس هم بدونی به اون یکی خط خطی هایم هم سری بزن اینم آدرسش هست : http://pingi.blogfa.com/ ---------- همیشه پایدار و ماندگار و سلامت باشی[گل]