امروز و فقط برای امروز برای

حرمت به خویشتن

                             آنچه به خود روا مداری 

                      به دیگران نیز روا مدار.

/ 1 نظر / 2 بازدید
آخرين عشق

سلام[گل] وب قشنگي داري[گل] موفق باشي[گل][گل][گل]