یـــوگـــا - آپاری گراها

ه ـ آپاری گراهه : عدم حرص

جهان، به خودی خود جاری ست.

عدم حرص، نپذیرفتن و نگرفتن اشیائی ست که پس از پی بردن به آفات ناشی از آنان، بوجود آید و این آفات عبارتند از : اخذ، نگهداری زوال و دلبستگی و نادلبستگی. قبول نکردن رشوه.

آپاری گراهه، در لغت به معنی نگرفتن و نچسبیدن است و غالباً از آن به معنای یک حالت ترک و دل کندن و دلبستگی " چیزهای این جهانی " نبودن تعبیر کرده اند.

یوگا معتقد است که پذیرفتن و قبول کردن و گرفتن چیزی از کسی موجب نیازمندی و بردگی انسان می شود.

پس نباید به کسی نیازمند بود و بردگی کسی را پذیرفت.

همانطور که تمرین یوگا پیش می رود،فرد حس هویت خود را کمتر و کمتر از پندارهایی که از خود دارد، که اجباراً هم باید به آنها بچسبد، می گیرد و بیش از پیش آنها را از احساس کلیتی انعطاف پذیر و نادلبسته می گیرد.

فرزانگان، به طور طبیعی در حالت دل نبستگی زندگی می کنند،در جهان هستند اما از آن نیستند.

امساک از شهوات و پرهیز از آمیزش جنسی یکی از اصول مهم ریاضت هندی است و یوگا معتقد است که قوهِ شهوانی یکی از منابع سرشار از نیرو است و آدمی با پرهیز از شهوات می تواند این نیروی غریزی را از مجرای طبیعی خود منحرف بسازد و متوجهِ عالم روحانی بگرداند.

/ 1 نظر / 39 بازدید
کوروش

افکار و اندیشه های پاک شما را می پسندم