ضمیرناخودآگاه و تاثرات ذهنی

ج ـ تسلسل لاینقطع مراتب ذهنی

مادام که این منشاء سرشار تاثرات دیرینه و صور لطیف، که هر دم به صورت امواج ذهنی درمی آیند که موجب انجام دادن افعالی چند می گردند، که خود ایجاد تاثری جدید می کنند، تحت تسلط و استیلای یوگی درنیاید و تسلسل "تاثر_مراتب ذهنی_فعل_تاثر" منهدم نگردد و این دائره پیوسته از هم نپاشد،آدمی در بند اندیشه محصور خواهد ماند.

یوگی برای اینکه جلوگیر رود تسلسل امواج ذهنی بگردد، فنون و آدابی چند وضع می کند که بواسطه آن نه فقط اندیشه را خاموش می کند بلکه به ضمیر پنهان نیز دست می یابد و صور دیرینه را نابود می سازد و می سوزاند.

/ 1 نظر / 16 بازدید
arshad

سلام آپم منتظرمااااااااا بدو بیا[گل]