روشهای مختلف یوگا _ لایا یوگا

لایا یوگا laya yoga :

معمولاً از لایایوگا به یوگای مجذوبیت یاد شده است.

مراد از لایایوگا،همان کندالینی یوگا و روشهای ظریف وابسته به آن مثل جاپایوگا، نادایوگا، کریایوگا و سوارایوگا ست.

در تعالیم یوگا گفته شده، هر انسانی دارای یک موجودی بالقوه عظیم انرژی است. این سرمایهِ آسمانی که تمام آحاد انسان به طور بالقوه صاحب آن هستند به سهولت به دست نمی آید.

مراحلی که یک یوگی باید طی کند عبارتند از :

1. بالا بردن ارتعاش چاکراها و حفظ تعادل از طریق کارمایوگا و مساعدت گورو

2. فعال و متعادل ساختن انرژی موجود در نادیها

3. فعال ساختن انرژی کندالینی

4. هدایت این انرژی مهیب به سوی چاکراهای بالاتر با حفظ هشیاری و تسلط بر تجربیات پیش آمده

5. تجربهِ حیات و زندگی با آگاهی توسعه یافته

 

/ 0 نظر / 69 بازدید