یـــامـــا - قسمت نهم

مزایای تمرین آهیمسا :

به ثبوت رسیدن در آهیمسا یعنی به دست آوردن تمامی فضائل.

آهیمسا، محور اصلی است و فضایل به دور آن می چرخند.

تمامی مذاهب و اصول اخلاقی در آهیمسا ادغام می شوند.

تنفر در حضور عشق و در مقابل آهیمسا محو می شود و از بین می رود.

هیچ قدرتی از آهیمسا بالاتر نیست.

تمرین آهیمسا قدرت اراده را به طرز قابل توجهی بالا می برد و جرأت شما را افزایش می دهد.

کسی که آهیمسا را با ایمان کامل تمرین می کند کسی ست که می تواند دنیا را تکان دهد، حیوانات وحشی را رام کند،دل همه را بدست آورد و بر دشمنانش غلبه کند.

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
سمانه

سپاسگزار استادی هستم که اندیشیدن را به من آموخت نه اندیشه ها را. روز شما مبارک.